Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Status prawny

Status prawny:


Podstawę prawną działalności Szkoły Podstawowej w Bierkowie stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Gminy i statutu szkoły.

Szkoła Podstawowa w Bierkowie została powołana z dniem 1.09.1999r. uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy Słupsk z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową

 

UCHWAŁA Nr V/51/99
RADY GMINY SŁUPSK
z dnia 15 marca 1999r .

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie.

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt .1 ,art. 58 ust. 1,2 i 6 z art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. Nr 67 poz.329 ,Nr 106 poz. 496 i 1997r. Nr 28 poz. 153 i 141 poz. 943 z 1998r. Nr 117 ,poz. 759, Nr 162 poz. 1126 ),art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U Nr 12 poz.96 ), oraz art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami).

 

RADA GMINY SŁUPSK
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Bierkowie o strukturze organizacyjnej klas I -VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I -VI, zwanej dalej "szkołą".

§2.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Bierkowo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie,

Krzemienica, Swołowo, Wierzbięcin.

§ 3.

Organizację szkoły określa statut.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

 

Statut Szkoły Podstawowej im.W. Witosa w Bierkowie na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. z póź.zmianami-art.60 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. W sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół.
(statut.rtf)

Szkoła w Bierkowie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Malinowska 03-04-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Malinowska 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2009 12:43