Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierkowie

OGŁASZA NABÓR 

na wolne stanowisko pracy: księgowy

w wymiarze etatu: 1/2

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zastrzeżenie: z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na

czas określony, może zostać zawarta umowa o pracę na okres próbny.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,

b) znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,

c) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,

d) znajomość obsługi komputera,

e) obywatelstwo polskie,

f) ukończenie 18 roku życia,

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego,

i) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

j) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

b) posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania,

c) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) odpowiedzialność,

f) obowiązkowość,

g) odporność na stres,

h) umiejętność pracy pod presją czasu,

i) prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ważniejsze zadania:

· sporządzanie w oparciu o wymagane dokumenty list płac, naliczanie zasiłków, zapomóg, wartości nadgodzin, potrąceń, itp.,

· sporządzanie deklaracji podatkowych,

· rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ( obsługa programu „Płatnik”)

· sporządzanie sprawozdań do GUS,

· sporządzanie dokumentów związanych z ruchem osobowym pracowników,

· prowadzenie list obecności pracowników i systematyczne ich sprawdzanie,

· wyliczanie wymiaru urlopu pracownikom,

· prowadzenie dokumentacji pracowników przebywających na stażach w szkole

· obsługa administracyjna Komisji Świadczeń Socjalnych

· prowadzenie rozliczeń z odzieżą ochronną i roboczą pracowników.

4. Wymagane dokumenty:

a) Podanie o przyjęcie na stanowisko księgowego z listem motywacyjnym.

b) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie).

c) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

d) Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

e) Pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./.

g) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacji jego postanowień.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie  Szkoły Podstawowej w Bierkowie  Bierkowo ul. Grodzka 89, 76 – 206 Słupsk 8, albo pocztą na adres szkoły z dopiskiem: Nabór na stanowisko księgowego, w terminie do15.06.2009 dnia roku.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie  Bierkowo ul. Grodzka 89 76-206 Słupsk 8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca . W tym dniu przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy z kandydatami oraz w końcowej fazie dokonany zostanie wybór kandydata.

Załącznik do ogłoszenia stanowi: Regulamin konkursu na stanowisko księgowego w Szkole Podstawowej w BierkowieZałączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Malinowska 29-05-2009 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Aneta Malinowska 02-06-2009 11:41